Strona główna

Jestem absolwentem psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej   w Lublinie, specjalność – psychologia kliniczna, oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Kwalifikacje terapeutyczne zdobywałem w ośrodkach związanych z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
– Dwuletnie studia podyplomowe, kierunek – Podstawy oddziaływań terapeutycznych   w wieku rozwojowym. w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego U J ,
– Staż na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych, Zakładu Psychoterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
– Całościowe czteroletnie szkolenie podyplomowe w zakresie psychoterapii systemowej   i psychodynamicznej, atestowane przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Praktykę prywatną prowadzę od ponad 10 lat.
Ponadto pracuję z młodzieżą jako psycholog w X LO im. St. Konarskiego w Radomiu.