Jak pracuję

Z reguły pierwsze 1-3 spotkania poświęcone są diagnozie  zgłaszanego problemu i ustaleniu zasad ewentualnej dalszej terapii.

W terapii indywidualnej stosuję strategie   łączące elementy  podejścia psychodynamicznego, egzystencjalnego oraz  analizy transakcyjnej.

W terapii par i rodzin wykorzystuję różne odmiany podejścia systemowego.

Udzielam również konsultacji i porad dotyczących problemów wychowawczych.

3images

Swoją pracę poddaję superwizji.

*Superwizja: w psychoterapii obejmuje regularne spotkania terapeuty z innym specjalistą posiadającym certyfikat superwizora. Superwizja polega na konsultowaniu pracy z pacjentem   i innych kwestii związanych    z wykonywaniem obowiązków psychoterapeuty w toku ustrukturyzowanej dyskusji. Celem superwizji jest pomoc terapeucie jak również zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług terapeutycznych.